Equip de caps

Equip de caps del curs 2016-2017

Equip d'agrupament:
Cap d'agrupament: Mar Retamero Ribé
Cap d'agrupament: Pere García Monné
Responsable pedagògic: Dídac Figueras Miró
Secretaria: Maria Olivera salguero
Tresorer: Roger Roca Alsina


Equip de suport: